Hakkımızda / About

 

  Matematiksel Güç Ve İnovatif Tasarım Derneği 

Ocak 2012 tarihinde kurulmuştur. 

Matematiksel Güç ve İnovatif Tasarım Derneği (MAGİT), iş ve eğitim dünyasında; üretim, matematiksel modelleme, matematiksel güç, projelendirme, araştırma ve geliştirme, tasarım, inovasyon konularında çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek ve bu konulardaki bilgi ve tecrübeleri topluma tanıtmak bu alanlarda iyi uygulamaların değiş tokuş edilebileceği bir ortamı sağlamak amacı ile 2012 yılında kurulmuştur. Sadece İzmir ve Ege Bölgesi değil Tüm Türkiye ile iyi eğitim uygulamalarının paylaşımı içinde olma gayreti içindeyiz.  

Dünyadaki eğitim alanındaki olumlu gelişmelerin aksine Türkiyede maalesef ezberci eğitim sistemi halen yoğun olarak devam etmektedir. Veli, öğretmen ve okul idarelerinin çoğunluğu da bu olumsuzluğu bilmelerine rağmen sorunun çözümde gerekli istek ve caba içinde maalesef değillerdir.  

Öğrencilerimizin Gerçek yaşam problemlerini çözme ve Matematiksel Modelleme yeterliklerine sahip  bireyler olması için aktif öğrenme ve proje tabanlı öğrenme yöntemlerin eğitimde yaygın bir şekilde kullanılması için yoğun çaba içindeyiz. 

Bunun için ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz Matematik ve Fen Bilimleri uygulamaları gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanında Türk ve yabancı akademisyenler ile birlikte  iyi uygulamaları öğretmen  ve öğrencilerimize yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi uygulamalarını periyodik çalıştaylar halinde düzenlemekteyiz. 

Yakın zamanda ise FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi ile ilgili araştırma ve uygulamalara artan bir oranda faaliyetlerimize yer vermekteyiz.


  Mathematical Power and Innovative Design Association 

Founded in January 2012. 

 Mathematical Power and Innovative Design Association (MAGIT), was founded in 2012 to help individuals and establishments in business and education that are involved in production, mathematical modelling, mathematical power, projects, research and development, design and innovation as well as to create an environment where good experience and knowledge can be traded and made available to the public. We hope to be part of good educational activities, not just in Izmir and the Aegean Region but also throughout Turkey. 

In contrast to advancements in education in the world, the Turkish education system is still based on memorization. And even though parents, teachers and school administers are aware of this situation, they neither want to change it nor are trying to do so. 

We endeavor to make active learning and project based learning methods commonly used in the educational system, so that our students can acquire the skills of solving real-life problems and the ability of mathematical modelling. 

In order to achieve these goals, we give free mathematics and science courses for middle and high school students. We also administer these courses with both Turkish and foreign academicians at the workshops on a regular basis. 

In the near future, we will do research to carry out more activities centering on STEM education.

 

Who's Online

264 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi