2003-2015 PISA Matematik- Fen Bilimleri - Okuma karşılaştırmaları

PISA 2015 açıklandı. İleri düzey  (5-6 düzeyi) performans gösteren öğrencilerimizin yüzdesi oldukça düşük. Düşük düzey (2 düzeyinin altı) performans gösteren öğrencilerimizin yüzdesi ise yüksek durumda. (Yeterlik Düzeylerine ait kriterler için; bknz. http://magit.org.tr/images/tavsiye_link/2012pisaduzeyleri.jpg)
 

PISA 2015 Matematik ve Fen Bilimleri

 

TIMMS 2015 Matematik

 
Kaynak: timss2015.org
 

Avrupa'da Matematik, Fen, Okuma Eğitimi ve Yüksek Öğretim

 

Paul MacCready: Nature vs. humans (Filmed February 1998)

 

Conrad Wolfram: Çocuklara bilgisayar ile matematik öğretmek

 

2012 PISA Sıralamaları

 

2009 PISA Sıralamaları

 

2012 PISA Matematik Okur Yazarlığı Yeterlik Düzeyleri

Açıklanan Matematik Soruları >>                                                                 Fen Okuryazarlığı Yeterlik Düzeyleri >>
 

2012 PISA Fen Okur Yazarlığı Yeterlik Düzeyleri

Açıklanan Fen Soruları >>                                                      Matematik Okuryazarlığı Yeterlik Düzeyleri >>
 

Teaching and Learning Mathematical Modelling with Technology / Keng-Cheng Ang

 

Bir Üniversite Hocasının Otuz Yılın Sonundaki Gözlemleri (Bir TÜBİTAK Dergisi Röportajı)

MAGİT Derneği olarak , Prof. Dr. Ali Sinan Sertöz’e çok teşekkür eder, bu önerilerinin ve mesajlarının tüm öğrencilere ve onları yetiştiren eğitimcilere ulaşmasını dileriz. / İlgili Makale: ... Prof. Dr. Sertöz: Öğrenciler üniversitenin ilk haftalarında, yıllardır kendilerine hedef olarak konmuş olan üniversiteye girme işini başarıyla tamamladıklarını ve artık dinlenmeyi hak ettiklerini düşünür. Oysa onlara bir sürü şey öğretmeye çalışan hocalarla karşılaşırlar. Bu ilk şoku atlattıktan sonra derslere dönmeye başlarlar, ama bu kez de çoktan seçmeli soruların uygun cevaplarını doğru tahmin etme yeteneklerinin hiçbir işe yaramadığını görürler. Bir hayal kırıklığı da burada yaşarlar. Artık bilgileri sadece almaları değil aynı zamanda anlamaları da beklenmektedir. Özellikle bu bilgiler arasında bağlantılar kurup yeni sonuçlar çıkarmaları gerekmektedir.
 

Üstün yaratıcılığa sahip kişilerde görülen 18 farklı davranış biçimi

Yaratıcılık, tuhaf ve genellikle de mantık dışı görünen bir şeydir. Yaratıcı düşünce biçimi, bazı kişilik türleri için sabit ve belirgin bir karakter özelliğidir. Ama duruma ve şartlara göre de değişebilir. İlham ve fikirler en beklenmedik anda birden bire zihnimizde belirebilir, ama onlara en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman bir türlü ortaya çıkmazlar. Yaratıcı düşünce özel bir algılama yeteneği gerektirirse de, düşünme sisteminden tamamen farklıdır.