TIMSS Soruları ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması

 

 

 

TIMSS- Trends in International Mathematics and Science Study: Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması

Açıklanan Matematik ve Fen (4. sınıf ve 8. sınıf)  Soruları >> 

Ayrıca yayınlanan raporları aydınlatıcı bir çok bilgiyi de içermektedir.

Matematik ve Fen Araştırma Raporları >> 

TIMSS öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA’nın bir projesidir. 

Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmasıdır.

 

4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanır.4 yılda bir yapılmaktadır.

 

TIMSS, öğrenci başarılarındaki eğilimleri izlemekte ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemektedir. ABD Eğitim Bakanlığı, İngiltere Eğitim Araştırma Kuruluşu, Boston College ve katılımcı ülkeler tarafından finansal olarak desteklenmektedir...Daha Fazlası için >> http://timss.meb.gov.tr

 

Ayrıca  ERG (Eğitim Reformu Girişimi)  TIMSS 2011 Analiz Raporu da incelenmesi gereken önemli analizleri içermektedir.

Daha fazlası için >> TIMSS 2011 Analiz Raporu (ERG)

  

Yeterlik Düzeyi Değerlendirmesi: En az 625 puan alan öğrenciler “ileri düzey,” 550 ve üzeri puan alan öğrenciler “üst düzey,” 475 ve üzeri puan alan öğrenciler “orta düzey” ve 400 ve üzeri puan alan öğrenciler “düşük düzey”de performans göstermiş kabul edilir. Yeterlik düzeylerini yorumlamanın bir diğer yolu da şudur: İleri düzeyde performans gösteren öğrenciler en iyi % 10’luk dilime (örneklemdeki en yüksek ortalama performans), üst düzeydeki öğrenciler en iyi % 25’lik dilime, orta düzeyde performans gösterenler % 50’lik dilime, düşük düzeydeki öğrenciler ise % 75’lik performans dilimine dahildir.7 Bu ölçütün ileri ve düşük düzeyleri, matematik ve fen bilimleri alanlarında sağlam bir temele ve uygulama/akıl yürütme yetisine sahip olan öğrenciler ile düşük bilgi düzeyine sahip öğrenciler arasındaki farkı temsil eder.

 

 

Who's Online

288 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi