MOBİL MATEMATİK ŞEHİR HARİTASI

Davis thompson fish realistic

“Matematik Rotası” nın, matematiksel modelleme ile matematiğin gerçek yaşamdaki üstlendiği rolü anlamalarını ve değer vermelerini sağlayan yardımcı bir araç. 

Özet: Bu proje, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Matematiksel Güç ve İnovatif Tasarım Derneği işbirliğinde İzmir Kız Lisesi’nde gerçekleştirilmiştir. Kasım ve Nisan ayları arasında altı ay süresince 9. ve 10. sınıfta okuyan 78 öğrenci, gruplar oluşturarak belirledikleri proje konuları ile ilgili okul dışına çıkıp çalışmalarda bulunmuşlardır. 

Bu çalışma sonunda, okul dışındaki dünyada gerçek yaşam problemleri belirlemiş ve matematiksel modelleme yeterliklerini de kullanarak bu problemleri çözebilmişlerdir. Bu problemler ile sonraki yıllarda kullanılabilecek ve geliştirilebilecek İzmir İli “Matematik Rotası” nı oluşturabilmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarından biri; “Matematik Rotası” nın, matematiksel modelleme ile matematiğin gerçek yaşamdaki üstlendiği rolü anlamalarını ve değer vermelerini sağlayan yardımcı bir araç olabileceğidir.

Diğer bir sonuç ise, bu tür rotaların FeTeMM Eğitimi yaklaşımı ile daha da zenginleşen bir eğitim ortamı oluşturacak nitelikte olduğudur. Bu ihtiyaçtan dolayı, Almanya’nın Goethe Üniversitesinin Uluslararası Mobil Haritasına bu problemlerimiz işlenerek ulusal rotalarımızdan biri oluşturulmuş ve İzmir İlinin “Matematik Şehir Haritası” kullanıma hazır hale getirilmiştir. Artık öğrencilerimizin hazırlamış olduğu problemler diğer öğrenci arkadaşları ve İzmir İlindeki tüm lise ve ortaokul öğrencilerinin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca bu çalışmamızda elde ettiğimiz veriler, 2015-2016 yılları arasındaki öğretmen çalıştaylarımızla da uygulamalı olarak işlenmiş bulup istekli katılımcı illerimizdeki okullar da kendi “Matematik Rotalarını” oluşturma çalışmalarına başlamışlardır.

Bu çalışmada, problemlerin oluşturulma süreçlerinde düşündükleri aşamaları öğrencilerden yazılı ifadeler Matematiksel Modelleme döngümüz deki yeterlik düzeylerine göre gruplandırılarak derecelendirilmiştir. Ön ve son değerlendirmelerimizi karşılaştırdığımızda öğrencilerimizin hem grup bazında hem de bireysel olarak bazı önemli yeterlik düzeylerinin bu süreç icerisinde geliştirdikleri gözlemlenmiştir. Öğrencilerimizin etkinlikleri süresince göstermiş olduğu heyecanlı katılımlar ve olumlu geri dönütler “Matematik Rotası” nın ilkokuldan liseye kadar öğrencilerin matematiği severek uygulanabileceğini göstermektedir.


Yazarlar: Uğur Çetinkaya, Mustafa Hilmi Çolakoğlu  - ,  Matematik Şehir Haritası Tam Metin - Sayfalar 16-33 

Editör: Ahmet İlhan ŞEN /  Hacettepe Üniversitesi, Türkiye >> İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi  (Journal of Research in Informal Environments) açık erişimli bir dergi olup, eğitimin her kademesinde ve alanında, informal ortamlarda yapılan öğrenme-öğretme faaliyetlerini ve bu ortamların farklı değişkenlere etkilerinin yer aldığı çalışmaları, kitap ve makale değerlendirmelerini de içeren özgün makaleleri yayımlayan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergide yayımlanması istenilen makalelerin, derginin elektronik sistemi üzerinden editöre ulaştırılması gerekmektedir. Dergi bütün bilim insanlarının çalışmalarına açıktır.


 

Who's Online

46 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi