Hedeflerimiz

 

 

Günümüz de ister üniversite isterse daha önceki kademelerinde olsun, öğrencilerin geçmiş yıllarda Matematik bilgilerini almış olmaları ve hatta yapılan eleme ve yeterlik sınavlarında başarı göstermeleri durumunda bile çoğu öğrencimizin fen bilimlerinde matematiği orta ve üst seviyede uygulayamadıkları toplumuzda yaygın bir görüştür.

 

Bu olumsuzluğu doğrulayan durumlardan biride OECDnin PISA (2012) raporu içinde belirtildiği üzere 7 düzeyli değerlendirmesinde Türkiyedeki öğrencilerin %42 sinin matematik okuryazarlığının olan düzey 1 ve  düzey 1  altı çıkmasıdır. Maalesef Okuma becerileri, Fen okuryazarlığı, Problem Çözme alanlarında da ülkemiz benzer durumdadır. 

Derneğimizin birincil amacı; 

Ülkemizdeki Matematik ve Fen Eğitiminin kalitesinin arttırılmasıdır. 

Eğitimde eksik ve sorunlu olarak belirlediğimiz en önemli çalışma alanımızı ise

Öğrencilerimizin, Gerçek yaşam problemlerini çözme ve Matematiksel Modelleme yeterliklerine yeterince sahip olamama durumu oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin bu becerileri aktif öğrenme ve proje tabanlı öğrenme yöntemlerini kullanarak sahip olabileceklerine inanmaktayız.

 

Derneğimizin gerçekleştirdiği her bir projesindeki temel hedefi;

 

*Okullarda çalışan Öğretmenlerin gönüllü katılımları ile mesleki gelişimlerini teşvik etmek, eğitim organizasyonların da bizzat yer almalarını sağlayacak “Öğretmen etkinlik ortamları oluşturma,

 

* Eğitim ve öğretimdeki yöntem ve teknikleri öğretmenlerimizin öğrencilerine aktarabileceğ“öğrenci etkinlik  uygulama ortamları” oluşturma,

 

Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz proje ve eğitim programları ile hizmet etmekte olduğumuz, öncelikli kitlelerimiz ve bunlara yönelik tamamı ücretsiz olan faaliyetlerimiz ise; 

* Ortaokul ve Lisede çalışan Matematik ve Fen Öğretmenlerine Eylül ve Haziran aylarında toplamda 2 çalıştay.

 

* 5. ve- 6.sınıf ortaokul öğrencileri, 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerine  1.ve 2. Dönem de toplamda 2 çalıştay.

 

* Matematik ve Fen Öğretmenleri için Yılda bir defa Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Konferansı düzenleme dir.

 

Derneğimizin faaliyetleri ile elde umduğumuz sonuçlar ise;

 

* Öğretmenlerin gönüllü katılımları ile artan oranda mesleki gelişimlerini destekleme,

 

* Öğrencilerimizin yaşam problemlerini çözme ve Matematiksel Modelleme yeterliklerini geliştirerek ülkemizdeki STEM Eğitimine temel bir katkı sunma ,

 

* İyi eğitim uygulamalarımızın Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye edebilecek bir konuma derneğimizin ulaşması,

 

Bu sonuçları 4 yıl içinde başarabiliyor olmamızın özgüveni ile bu gönüllü çalışmalarımız halen devam etmektedir.

Whether they are in university or not, students will have taken mathematics classes over the course of their education. Even if they are successful in elimination and proficiency examinations, most of our students cannot apply mathematics at the middle and upper levels in science.

 

 

One of the facts that verifies this negative situation is the OECD’s 2012 PISA 7 level report. It is estimated that 42% of Turkey’s students are at level 1 or below in mathematical literacy. Unfortunately, it is same situation with reading skills, science literacy and problem solving in our country.  

Our agency’s primary purpose is: 

To raise the quality of mathematics and science education. 

The field of study that we focus on in our insufficient and problematic education system is our students’ lack of skills of solving real-life problems and mathematical modelling abilities. We hope that, with active learning and project based learning techniques, our students will gain these abilities.

 

 

 

The main objectives of our agency in every project are:

 

 

*To encourage the teachers who work at schools with their voluntary participation in our projects and to create a “teacher activity platform” in which education organizations will also participate

 

*To create a “student activity platform” that enables teachers to show educational methods, techniques and training to students

 

Our primary audience and free activities, projects and education programs that we regularly conduct are:

 

*Total of 2 workshops which are held in September and June for mathematics and science teachers who work at middle schools and high schools. 

*Total of 2 workshops which are held during the first and second term for 5th and 6th grade middle schoolers and 9th and 10th grade high schoolers.

 

*Annual mathematics and science conferences for mathematics and science teachers.

 

The outcomes we hope to achieve are:

 

 

*To support growing career development of teachers with their voluntary participation,

 

*To contribute to STEM education in our country with improving the skills of students’ real-life problems solving and mathematical modelling,

 

*Reaching a status that our quality education techniques are good enough to be recommended to Ministry of Education.

 

We have been continuing our voluntary projects full of pride in achieving these goals over the last 4 years

  

 

 

Who's Online

17 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi