ICME13 deyiz / In ICME13 :)

 28 Temmuz 2016 Fotoğraflarımız) ICME13 de Alman Matematik Öğretmenleri için olan çalıştaylara katıldık. Sabah ki 1. Oturumda ICME13'ü düzenleme komitesi başkanı Hamburg Üniversitesinden ünlü eğitimci Prof.Dr.Gabriele Kaiser'ın çalışma arkadaşlarından Peter Stender katılımcılara "Okul Matematiğinde Sezgisel stratejileri tecrübeleri ile birlikte aktardı. Öğleden sonraki 2. oturumda ise Kassel Üniversitesinden Prof. Dr. Bernd Wollring Öğrenme ortamlarında Mekânsal kavramlar ve dilin önemini uygulamaları ile birlikte biz öğretmenlere gösterdi. Sayın Wolfring'in çalışmalarının hepsi birbirinden ilginç ve faydalı idi. Her iki değerli akademisyene de bilgilerini samimi bir şekilde aktardıkları için teşekkür ederiz. Yeni öğrendiğimiz bu uygulamaları döner dönmez mutlaka konu üzerinde araştırmamızı daha da derinleştirmemiz gerekiyor.  

(29 Temmuz 2016 Fotoğraflarımız) ikinci günümüzün Sabah ki 1. oturumda Darmstadt Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Regina Bruder'ı Matematiksel tartışmalardaki Uzun vadeli Kapasite geliştirme, Ortaokul ve Liseler için LEMAMOP Projesinde geliştirdikleri beceri eğitim için bir materyal temelli yaklaşımları anlattı ve bize proje çıktılarını biz öğretmenlere aktardı. Öğleden sonraki 2. oturumda ise Alman Matematik ve Fen Eğitimi derneği üyelerinden sayın Rainer Kunze ve sayın Norbert Finck' ten - GeoGebra desteğiyle analitik geometri ile canlı erişim yolu ile Hamburg da havayollarının modellemesi de diyebileceğimiz çalışmaları konusunda bizleri bilgilendirdiler ve bizlere internet tabanlı olarak uygulattılar. 3. oturumda ise ICME13'ü düzenleme komitesi başkanı Hamburg Üniversitesinden ünlü eğitimci Prof.Dr.Gabriele Kaiser'ın çalışma arkadaşlarından Peter Stender' den kendi okul öğrencileri için Modelleme günlerinde öğrencilerin nasıl zengin modelleme sorunlarını bağımsız düzenlenmeyi öğrendiklerini yine öğrenci uygulamalarınıda gösterererek biz katılımcılara ayrıntısı ile tecrübelerini aktardı. Bütün değerli Alman Akademisyen Hocalarımıza tek tek teşekkür ederiz. Magit olarak Almanya' seferimiz oldukça verimkar geçti. Ayrıca bu gün önceden tanıdığımız ve bizlerle İzmir'de Çalıştay yapan Prof. Dr. Matthias Ludwig ve Doç. Dr. Akio Matsuzaki'yi de görmek ve sohbet etmek bizim için keyif verici bir olaydı. Bu iki günlük çalıştaylardan sonra asıl çalışma bundan sonra başlayacak gibi. Çünkü bu kadar bilgi ile ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız, nerede yapmalıyız sorularına cevaplar bulmalıyız. Yani yolumuz zorlu gözüküyor. Yarın ise Hamburg' son günümüz Bir Aksilik olmazsa daha önceden tanıdığımız Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri'nin sunumunu dinledikten sonra kendisine selamlarımızı sunacağız. Yarın ola Hayrola!  

(30 Temmuz 2016 Fotoğraflarımız) Hamburg' son günümüzde önceden tanıdığımız Kassel Üniversitesinden Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri'nin sunumunu dinledik. Bu sefer maalesef Andreas Meister' Borromeo ile gelememiş. Bugünün 3 konuşmacısı vardı. İlk konuşmacı Borromeo Ferri idi. Kendisi "Leonardo da Vinci den esinlenerek çapraz bağ yaklaşımı ile ilkokul ve ortaokul için FeTeMM (STEM) eğitimi" üzerine konuştu. İkinci konuşmacı ise Mario Alica Venegas ise "müzisyenler ve matematikçiler arasında disiplinler arası ...işbirliği: bir stokastik müzik deneyimi" konusuna değindi. Üçüncü konuşmacımız David Swanson ise "ortaokul (Fen'de) da oran ve orantı" üzerine sunumu gerçekleştirdi. Seminer sonunda Rita Borromeo ile birlikte muhtemel işbirliklerimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Ve kendisinden Yine Anreas ile birlikte İzmir'e gelme sözünüde almay başarabildik. Ayrıca bu seminerde tanıştığımız Amerika New Meksiko Üniversitesi UNM Eğitim Kolejinden Carlos A. Lopez Leiva ve Avusturalya Deakin Üniversitesinden Brian Doig ile tanışmakta çok güzel oldu. Artık İzmir'e dönüş başlıyor. Bu üç gün boyunca bilgi ve tecrübelerini paylaşan bütün akademisyenlere çok çok teşekkür ederiz.


 (Photos from 28 July 2016) We attended ICME13’s German Mathematics Teachers workshop. In the morning’s first session, ICME13 regulation committee president, Hamburg University’s famous educator Prof. Dr. Gabriele Kaiser’s collegue Peter Stender taught “Intuitional Strategies in School Mathematics” to participants. In the afternoon’s second session, Prof Dr. Bernd Wollring from Kassel University taught “Spatial Terms and the Importance of Language in Learning Environments” to us and other teachers. Mr. Wolfring’s studies were interesting and beneficial. We thank both academics for sincerely imparting their knowledge. We aim to study these applications much more deeply when we return. 

(Photos from 29 July 2016) On our second day’s first morning session Prof Dr. Regina Bruder from Darmstadt Technical University talked about their material based approach developed in LEMAMOP for secondary and high school projects on long term capacity improvement and their findings. On afternoon’s second session German Mathematics and Natural Sciences Education Association member esteemed Rainer Kunze and Norbert Finck informed us in live feed using GeoGebra supported analytical geometry for modelling Hamburg airways and had us apply it on the internet. In the third session, ICME13 regulation committee president, Hamburg University’s famous educator Prof. Dr. Gabriele Kaiser’s collegue Peter Stender talked about how his own students in his school’s modelling days learned how to independently regulate rich modelling problems using student’s applications in detail. We thank all esteemed German Academic lecturers. Our Germany trip was very beneficial for MAGIT. Also today we were able to meet and spend time with Prof. Dr. Matthias Ludwig and Dr. Akio Matsuzaki with whom we had workshops in the past. It seems the real work starts after these two days’ workshops. We must find answers to how, where, when and what to do with the knowledge we gained. Ours is a difficult path. Tomorrow is our last day in Hamburg. If nothing goes wrong, we’ll listen to our acquaintance Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri’s presentation and give her our regards. Tomorrow is another day! 

(Photos from 30 July 2016) On our last day in Hamburg we listened to our acquaintance Kassel University’s Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri’s presentation. This time sadly Andreas Meister Borromeo could not make it. There were three speakers today. The first was Borromeo Ferri. She talked about “Crosslink approach in elementary and secondary school for FeTeMM (STEM) education” based on Leonardo da Vinci. The second speaker, Mario Alica Venegas talked about “Interdisciplinary cooperation between musicians and mathematicians: a stochastic music experience”. Our third speaker David Swanson had a presentation on “Ratio and proportion in secondary school (natural sciences) education”. After the seminar we conversed with Rita Borromeo on possible future collaboration. And we were able to have a promise from her to come to Izmir with Andreas. Also in this seminar we were very glad to meet American University of New Mexico (UNM) Education College’s Corlas A. Lopez Leiva and Australia Deaking University’s Brian Doig. The trip back to Izmir begins now. We thank all those who granted us their knowledge and experiences for these three days.

 

Who's Online

9 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi